Συνέδριο Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το γραφείο της Unicef στην Ελλάδα

Συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος PROchild: Σύστημα παιδικής προστασίας: η πρόκληση της διατομεακής συνεργασίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα στις 19/02/2021 η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος PROchild (“Protection and Support of Abused Children through Multidisciplinary Intervention”), […]

Περισσότερα