ΙΥΠ/UNICEF – CHILD GUARANTEE – Από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα

Παρέμβαση σε πέντε ιδρύματα Ενίσχυση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων της Αττικής Χαρτογράφηση με τη συμμετοχή 10 ιδρυμάτων πανελλαδικά

Περισσότερα