Συνεργασία με το Lumos – Αποϊδρυματοποίηση

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 Πρόγραμμα Φροντίδας Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση Απώτερος και μακροπρόθεσμος στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν να τερματίσει την ιδρυματοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών υπηρεσιών στην κοινότητα για τα ευάλωτα παιδιά και την οικογένεια […]

Περισσότερα