Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στην Πολυκλαδική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας Αττικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για θέσεις απασχόλησης στο Κέντρο Ημέρας Αττικής του ΙΥΠ.

Περισσότερα